Планы-конспекты уроков педагогов школы

План-конспект урока по учебному предмету« Физическая культура и здоровье» в IX классе учителя высшей квалификационной категории Иванюк Л.А.

Доступен по ссылке (*pdf, 94.5МБ)

свернуть

План-конспект урока по учебному предмету «Биология» в IX классе учителя высшей квалификационной категории Калишук Е.П.

План-конспект урока по учебному предмету «Человек и мир» (блок «Мая Радзіма – Беларусь») в IV классе учителя высшей квалификационной категории Бычик А.В..

План-конспект урока по учебному предмету «Человек и мир»

(блок «Мая Радзіма – Беларусь»)

Тэма. Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўны сцяг нашай краіны.

Мэта: плануецца, што ў канцы ўрока вучні павінны:

ведаць: дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь;

паходжанне элементаў Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь;

значэнне колераў і арнамента Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь;

умець: знаходзіць Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь сярод сімвалаў іншых дзяржаў;

тлумачыць каларыстыку і сімволіку Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь.

Задачы асабістага развіцця: 

садзейнічаць развіццю ў вучняў умення будаваць разгорнуты адказ на пытанне, абагуьняць, аналізаваць, параўноўваць, рабіць высновы;

садзейнічаць развіццю ў вучняў пазнавальнай цікавасці да змястоўнага напаўнення элементаў Дзяржайнага герба і  Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь;

спрыяць выхаванню ў вучняў паважлівых адносіны да дзяржаўнай сімволікі сваёй краіны.

Тып урока: камбінаваны ўрок.

Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя, відэасюжэт пра Дзяржаўны сцяг Беларусі, фотаздымкі плошчаў Мінска, карткі з назвамі плошчаў, карткі для працы ў групах, карткі для гульні “Інтэлектуальны дартс”, воблакі слоў, выявы Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, карткі для схем, веера лічб, інфармацыйныя карткі, сігнальныя карткі.

Ход урока

 1. Арганізацыйны момант.
 2. Этап праверкі дамашняга задання.
 • А што аб’ядноўвае гэтыя фотаздымкі? (гэта плошчы, які знаходзяцца ў горадзе Мінску)
 • Давайце ўспомнім, што мы ведаем пра горад Мінск.

 

 

Дыферанцыраваная праверка дамашняга задання:

адзін вучань працуе за камп’ютарам, выконваючы інтэрактыўнае заданне (сервіс LearningApps.org);

тры вучні выконваюць тэставую работу;

астатнія вучні прымаюць удзел у франтальным апытванні.

 • Чым з’яўляецца горад Мінск для нашай краіны? (сталіца Рэспублікі Беларусь)
 • У якім годзе ўпершыню ў летапісе “Аповесць мінулых гадоў” узгадваецца горад Мінск? (у 1067 г.)
 • Якая падзея адбылася ў гэтым годзе? (бітва на рацэ Нямізе)
 • Адкуль пайшла назва горада Мінска? (ад імя млынара Менеска, ад назвы ракі Менка, ад рыбы мень, ад слова “мена” – мяняць)
 • Які цікавы музей пад адкрытым небам існуе ў горадзе Мінску? (Музей валуноў)
 • Якая незвычайная рака звязана з горадам Мінскам? (Няміга. У старажытным Мінску яна была вуліцай- ракой, па якой плавалі на чаўнах тагачасный жыхары. Раней яна была шарокая, потым звузілася і абмялела. Сёння яна цячэ ў падземнай трубе пад вуліцай Няміга.)
 • Якое званне мае горад Мінск? (Горад – герой. За мужнасць і гераізм жыхароў Мінска. 1100 дзён і начэй жыхары горада змагаліся за свабоду і незалежнасць свайго народа).
 • У горадзе Мінску знаходзіцца помнік 14-гадоваму партызану. Каму? (Марату Казею)
 • Які мемарыял знаходзіцца ў горадзе Мінску? (Мемарыял “Яма”. 2 сакавіка 1942 года фашысты растралялі каля 5 тысяч яўрэяў. Целы забітых скінулі ў глыбокі яр. Менавіта на гэтым месцы пазней быў створаны мемарыял)
 • Якія прамысловыя прадпрыемствы есць у Мінску? (Мінскі аўтамабільны завод (грузавікі МАЗ, аўтобусы, тралейбусы), Мінскі трактарны завод (трактар “Беларус”), Мінскі мотавелазавод (матацыклы, веласіпеды)

заданне “Падпішы фотаздымак” (праца ў групах + 1 вучань ля дошкі;

                                                             калектыўная праверка)

заданне “Інтэлектуальны дартс” (размясціць карткі з апорнымі словамі ці  словазлучэннямі пад фотаздымкам той плошчы, да якой яны адносяцца).

 • Добра. Вы шмат ведаеце пра горад Мінск, добра падрыхтавалі дамашняе заданне.

творчае дамашняе заданне

 • Хто выканаў творчае дамашняе заданне?

прэзентацыя творчых заданняў (крыжаванкі, інтэлект-карты)

 • Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, горад Мінск – старажытны ці малады горад? (у верасні Міснк будзе адзначаць 956-годдзе. Таму ён старажытны. Але ў гады Вялікай Айчыннай вайны ён быў амаль поўнасцю разбураны. Пасля вайны пабудаваны занава. Таму малады. Вынік: горад Мінск адначасова і старажытны, і малады горад.)
 1. Этап паведамлення тэмы і мэтаў урока.
 • Закончыце хорам сказы, якія я пачну.

Поўная назва краіны, у якой мы жывем … (Рэспубліка Беларусь).

Па нацыянальнасці мы з вамі … (беларусы).

У Францыі жывуць … (французы), у Іспаніі … (іспанцы), у Германіі … (немцы), у Японіі … (японцы), у Расіі … (рускія), у Беларусі … (беларусы).

 • Кожная краіна, кожны народ адрозніваюцца адзін ад аднаго. Як вы лічыце, чым яны адрозніваюцца? (мовай, традыцыямі, вопраткай, знешнім выглядам, рэлігіяй).
 • Разгледзьце воблака слоў і скажыце, чым яшчэ адрозніваюцца краіны? (Гербам, сцягам, гімнам – дзяржаўнымі сімваламі).
 • Пра што сення будзе ісці гаворка на ўроку? (Пра дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь).
 • Якія задачы павінны рашыць на ўроку?

успомніць, што з’яўляецца Дзяржаўнымі сімваламі Рэспублікі Беларусь;

даведацца, што абазначае кожны элемент і колер Дзяржаўных сімвалаў, дзе і калі можна ўбачыць Дзяржаўныя сімвалы РБ, як павінен кожны грамадзянін Беларусі адносіцца да Дзяржаўных сімвалаў сваёй краіны.

 1. Інфармацыйна – пошукавы этап.

Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь

 • Разгледзьце фотаздымкі будынкаў і пакажыце з дапамогай веера лічбаў, які будынак мы модам убачыць на тэрыторыі Беларусі.
 • Як здагадаліся, што гэты будынак знаходўіцца ў Беларусі? (выява герба)
 • Для чаго дзяржавам патрэбен герб? (каб адрознівацца ад іншых краін)
 • Пры вывучэнні якой тэмы мы сустракаліся з паняццем “герб”? (Адкуль пайшлі назвы нашых гарадоў)
 • Гербы гарадоў Беларусі, гербы краін свету аднолькавыя ці розныя? (розныя)
 • Чаму ў кожнага горада, кожнай краіны свой герб? (у кожнага горада, краіны свая гісторыя)
 • Давайце зробім вывад, што адлюстроўвае герб? (Герб адлюстроўвае гісторыю горада,краіны).
 • Адны гербы жывуць стагоддзі. Назавіце самы старажытны горад Беларусі. (Полацк)
 • Хто памятае, што адлюстравана на гербе города Полацка? (Карабель пад ветразем)
 • Гэтаму гербу больш за 500 гадоў.
 • Як вы лічыце, сучасны герб Рэспублікі Беларусь існуе даўно?
 • Мы з вамі высветлілі, што герб краін звязаны з яе гісторыяй. Вы ведаеце, што гісторыя Беларусі вельмі багатая на падзеі. Беларускія землі ўваходзілі ў склад іншых краін, на беларускіх землях адбываліся войны і розныя іншыя падзеі. Усе гэта адкладвала адбітак і на герб. Герб нашай краіны некалькі разоў мяняўся. Пакуль у 1995 годзе па ініцыятыве прэзідэнта нашай краіны А.Р. Лукашэнка не быў праведезены рэферэндум.
 • Што такое рэферэндум? (усенароднае галасаванне, усе жыхары Беларусі, дасягнуўшыя паўналецця, прынялі ўдзел у галасаванні).
 • Па выніках рэферэндума была ўведзена новая дзяржаўная сімволіка. Быў прыняты новы герб Рэспублікі Беларусь. (выява герба РБ 1995)
 • Вось выява герба, які існуе сення. (выява герба)
 • Параўнайце іх. Яны аднолькавыя? (не)
 • У 2020 годзе была зацверджана абноўленая выява Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.
 • Ці змянілася сама выява герба? (не). Змяніліся дэталі. Якія?

Зорка стала больш.

Контуры Беларусі сталі залатымі, а не зялёнымі.

Контуры кантынентаў на выяве зямнога шара больш дакладныя. Беларусь у цэнтры.

Колеры больш спакойныя.

Надпіс “Рэспубліка Беларусь” больш выдзяляецца.

 • (Складанне схемы + малюнак).Што знаходзіцца ў цэнтры герба? (контуры нашай краіны. Так яна выглядае на карце.)
 • Чым асвечана тэрыторыя Беларусі? (промнямі узыходзячага на зямлей сонца)
 • Што абазначаюць гэтыя выявы на гербе? Адгарніце падручнік на старонцы 148 і прачытайце апошні абзац.
 • Галоўны знак жыцця – гэта (яднанне Зямлі і Сонца).
 • Што азначаюць выявы Зямлі і Сонца? (надзею людзей на росквіт Беларусі)
 • С. 149 1 абзац прачытайце самастойна.
 • Пра які элемент герба прачыталі? (пяціканцовую зорку)
 • Знакам чаго яна з’яўляецца? (бяспекі і мужнасці)
 • Чаму на гербе нашай краіны прысутнічае зорка? (знак гатоўнасці кожнага жыхара абараніць сваю Радзіму).
 • Які элемент знаходзіцца унізе герба, пад выявай сонейка? (частка зямнога шара)
 • Як вы думаеце знакам чаго яна з’яўляецца? (знак таго, што Беларусь – адна з дзяржаў свету, якая ўспрымае ўсе народы Зямлі як раўнапраўных сяброў і партнёраў. Гатова з імі сябраваць і гандляваць, абменьвацца ведамі і вырабамі.)
 • Што абрамляе герб? (вянок).
 • Здаўна вянок выкарыстоўваецца як узнагарода пераможцу.
 • Якія расліны складаюць вянок? (каласы жыта, канюшына, лен)
 • Чаму менавіта гэтыя расліны выбраны для герба? (Жыта – галоўная зерневая культура нашай краіны. З жытняй мукі пякуць хлеб.

Канюшына – важная кармавая культура. Сімвал сувязі са светам жывел.

Лён. Паўночны шоўк. Матэрыял для адзення. Сімвал працы)

 • Чым абвіты вянок? (чырвона-зяленай стужкай з надпісам “Рэспубліка Беларусь”)
 • Чаму стужка такога колеру? (пераклікаюцца з колерамі сцяга)
 • Чаму надпіс зроблены на беларускай мове? (адна з дзяржаўных моў РБ)

заданне “Вызнач элемент” (вучань картку, клас правярае з дапамогай сігнальных картак)

 • У паўсядзенным жыцці Дзяржаўны герб мае шырокае выкарыстанне. Дзе мы бачым адлюстраванне герба?

На будынках органаў дзяржаўнай улады.

На дзяржаўных дакументах.

На грашовых знаках.

На дзяржаўных пячатках.на форме ваенаслужачых.

На ардэнах і медалях.

На адзенні лётчыкаў, касманаўтаў, ваеныслужачых, міліцыянераў.

На касцюмах спартсменаў.

 • У кожнага з вас ёсць дакумент, на якім ёсць выява герба РБ. Гэты дакумент выдаецца, калі чалавек нараджаецца. (Пасведчанне аб нараджэнні).
 • Калі вам споўніцца 16 гадоў або раней вы атрымаеце яшчэ адзін важны дакумент, які ёсць у кожнага жыхара нашай краіны. (Пашпарт)
 • Калі вы скончыце школу і вышэйшую навучальную ўстанову, вы атрымаеце дакумент, які гэта пацвяржае. (атэстат, дыплом)
 • Знайдзіце выяву герба нашага горада і пакажыце з дапамогай веера.
 • Скажыце, гербы маюць толькі дзяржавы і гарады? (Не. Гербы маюць вобласці, дзяржавы, школы, розныя аб’яднанні)
 • Наша школа мае свой герб? (Так)
 • Знайдзіце выяву герба нашай школы і пакажыце з дапамогай веера.
 • Дзе змешчаны выявы герба школы? (на шыльдзе школы, на стале дзяжурнага, на гальштуках, на класным журнале)

заданне “Закончыце сказ”

Дзяржаўны герб РБ адлюстроўвае яе (гісторыю)

Усенароднае галасаванне называецца (рэферендум)

Сучасныя дзяржаўныя сімвалы былі прыняты ў (1995 годзе)

Змяненні некаторых дэталяў герба былі прыняты ў (2020 годзе).

 • Ёсць навука, якая займаецца вывучэннем і састаўленнем гербаў. Хто ведае як яна называецца? (Геральдыка)

 

 

 

Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь

 • Давайце вернемся на некалькі стагоддзяў у прошлае. Уявіце: бітва, змагаюцца нашы далёкія продкі-славяне са сваімі ворагамі. Шмат людзей. Усе рухаюцца, крычаць. У кожнага у руках зброя. Як адрозніць сваіх ад чужых?
 • Дапамагалі сцягі. Да дрэўка звычайна прывязвалі кавалак тканіны. Найчасцей чырвонага колеру. Гэта і былі першыя сцягі. Пазней, калі з’явіліся гербы, іх адлюстраванні сталі змяшчаць на сцягах. Потым выяву герба сталі замяняць палоскай такога колеру, які мела гербавая выява.
 • У гісторыі нашай краіны былі розныя сцягі.
 • З якіх колераў складаецца сучасны Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь? (чырвоны, зялены, белы)
 • Які колер пераважае? (чырвоны)

відэасюжэт пра Дзяржаўны сцяг Рэсрублікі Беларусь + схема

 • Сімвалам чаго з’яўляецца кожны колер, вы даведаецеся, калі ўважліва паглядзіце відэасюжэт.
 • Сімвалам чаго з’яўляецца чырвоны колер? (Сімвал Сонца)
 • Зялёны колер? (сімвал прыроды)
 • Белы колер? (сімвал чысціні, свабоды)
 • Каб пашырыць нашыя веды пра значэнне колераў, звернемся да падручніка. С.152 3 абзац + 4абзац + 1 абзац с.153

Чырвоны колер – колер роднасці і братэрства, знак перамогі і шчаслівага жыцця.

Зялены клер – колер дабра і міру.

Белы колер – колер гасцінасці, згоды і мудрасці.

 • Які яшчэ вельмі важны элемент змешчаны на сцягу Беларусі? (арнамент).
 • Так. Арнамент – знак любові беларускага народа да працы.
 • Дзе сення мы можам пабачыць арнамент? (на адзенні, рушніках, ім упрыгожваюць посуд)
 • Сцяг Беларусі змяўшчае фрагмент старажытнага арнамента. Ён быў зроблены ў 1917 годзе простай сялянкай Матронай Маркавіч.

праца з інфармацыйнымі карткамі (праца ў парах)

 • Кожны элемент арнамента меў сваю назву і свае значэнне. Разгледзьце, як называюцца элементы арнамента і што яны азначаюць?

гульня “Так ці не”

 • Сцягі ўзніклі, каб у час бітваў і ваеных сутычак адрозніваць сваіх ад чужых. +
 • Сучасны сцяг Беларусі мае два колеры: чырвоны і зялены. –
 • Сімвалам сонца з’яўляецца чырвоны колер. +
 • Белы колер – гэта сімвал мудрасці і свабоды. +
 • Пераважае на сцягу зялены колер. –
 • Арнамент змешчаны справа. –
 • Зялены колер – гэта колер міру. +
 • Успомніце і падзяліцеся сваімі назіраннямі, дзе можна пабачыць Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь.

На будынках органаў дзяржаўнай улады (Дом ураду, рэзідэнцыя Прэзідэнта РБ, Палац Незалежнасці.

На парадах, мітынгах і дэманстрацыях.

На алімпійскіх гульнях. У час спартыўных спаборніцтвах. У гонар пераможцаў.

На будынках у святочныя дні (9 Мая, Дзень Незалежнасці, 1 Мая і г.д.)

На нумарах аўтамабіля.

 • Калі мы можам пабачыць вось такі сцяг? (у дні жалобы, з чырвонымі стужкамі і нахілены. Калі ўсенароднае гора або памірае паважаны ўсёй краінай чалавек).
 • Скажыце, а дзе кожны дзень мы можам бачыць адзін з самых вялікіх сцягаў Беларусі? (на плошчы Дзяржаўнага сцяга Беларусі)

параўнанне

 • Пра якія дзяржаўныя сімвалы гаварылі?
 • Якія колеры прысутнічаюць на сцягу Беларусі? Колькі іх?
 • На гербе? Колькі іх?
 • Якія колеры прысутнічаюць на абодвух сімвалах? (чырвоны, зялены)
 • Які колер з’яўляецца самым распаўсюджаным? (чырвоны)
 1. Этап замацавання атрыманых ведаў.
 • Пра што гаварылі сення на уроку? (пра дзяржаўныя сімвалы РБ)
 • Што адносіцца да дзяржаўных сімвалаў нашай краіны? (Дзяржаўны герб РБ, Дзяржаўны сцяг РБ, Дзяржаўны гімн РБ)
 • Які сімвал з’явіўся раней: сцяг ці герб? Дакажыце. (сцяг)
 • Звернемся да аблакоў слоў. Знайдзіце словы, звязаныя з тэмай урока і растлумачце сувязь.
 • Якое значэнне мае ўзняцце Дзяржаўнаг сцяга Рэспублікі Беларусь у час правядзення Алімпійскіх гульняў? (перамога беларускіх спартсменаў)
 • У адрозненні ад Дзяржаўнага герба на Дзяржаўным сцягу адсутнічае надпіс “Рэспубліка Беларусь”. Стваральнікі сцяга вырашылі замест яе выкарыстаць пэўны мастацкі прыем. Здагадайцеся які? (Белы колер пераклікаецца з назвай нашай краіны)
 • Як патрэбна адносіцца да Дзяржаўных сімвалаў нашай краіны? Чаму? (паважаць, шанаваць, беражліва. Гэта гісторыя нашай краіны, сувязь мінулага і сучаснага).
 • Якім чынам у нашай краіне ўшаноўваюць Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь? (Дзень Дзяржаўнага герба РБ і Дзяржаўнага сцяга РБ. Адзначаецца ў 2-ую нядзелю мая)
 • Зняважлівыя адносіны да дзяржаўных сімвалаў РБ лічацца ў нашай краіне злачынствам.
 1. Этап падвядзення вынікаў урока. Рэфлексія
 • Якія задачы ставілі ў пачатку ўрока?
 • Каб яе дасягнуць, што мы рабілі?
 • Якія веды сення набылі? Аб чым даведаліся?

падзвядзенне вынікаў урока + адзнакі

 1. Этап інфармацыі аб дамашнім заданні.

Сс.148 – 154, пыт.

Намаляваць герб сваёй сям’і.

 

свернуть

План-конспект урока по учебному предмету «Иностранный язык» в V классе учителя высшей квалификационной категории Левченко Л.И.

                План конспект-урока в V-м классе (с использованием ролевой игры)

Подготовила: учитель английского языка высшей квалификационной категории Левченко Лилия Ивановна

Тема: "Travelling"

Цели:

Образовательная: развитие умений говорения, совершенствование речевых лексических и грамматических навыков, актуализация и расширение знаний об особенностях континентов.

Развивающая: развитие умений строить логически правильные высказывания, подбирать к содержанию правильные языковые средства.

Развитие способностей высказывать свою точку зрения. Создать условия для развития познавательной активности учащихся.

Воспитательная: воспитание вежливого и уважительного отношения к мнению других учащихся (умение вести беседу, умение слышать и слушать собеседника).

Коммуникативная задача: расспросить и сообщить об особенностях континентов.

Оборудование урока: учебное пособие, раздаточный материал (карточки с упражнениями на употребление степеней сравнения прилагательных, карточки с описанием ролей, значки - названия континентов, тематические картинки, аудиозапись, видеоролик.

                                       Ход урока

 1. I. Организационный момент. Введение в атмосферу иноязычного общения

Good morning, boys and girls! Good morning our guests! I think you are fine today and you are ready to work hard. Let's start.

Look! We've got a special guest today. Our friend Jecky came to visit us and he's got a letter for you. The letter is from his cousin John. Listen to it very attentively and answer where John is from.

Dear Jecky!

How are you? It's very hot here. Last week we found a baby kangaroo. It's so cute. Come to visit us! We'll play with our new pet and have a good time!.

You're right. He's from Australia. What other continents do you know?

 1. II. Введение в тему урока и постановка целей

Now I would like you to watch a short video and say to me what we are going to talk about today.

https://www.google.com/search?q=memories+travelling&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj24-PM67D_AhUEy4sKHZ5NAzEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=881&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:b57760f1,vid:cYOP2qzv8FA

(Учащиеся определяют тему урока на основе видеоматериала. И я обращаю их внимание на цели, которые записаны на доске)

The aims of our lesson are:

* to repeat the words connected with our topic

* to review some grammar about degrees of comparison of adjectives

* to ask and answer the questions about different continents

* to report about different continents and find out which one is the most interesting to visit

* to be positive and active

III. Речевая разминка

 When people want to see new places and learn new things they visit different countries. They go to continents. So people travel. And you?

- Do you like travelling?

- What countries did you visit?

- Why do you like travelling? (Why do people like travelling?)

For ex.: I think travelling is exciting because I can visit exotic places and have fun.

When people travel they also want to see different exotic animals. Let's tell our friend Jecky what wild animals you know.

Игра с Джеки: What's in English for "кенгуру"?

 1. IV. Восприятие иноязычной речи на слух

Oh, I've just received some messages. Who are they from, I wonder? Oh, they are from John, Jecky's friend. He sent them from different continents. Let's listen to these messages and say where John has been to, what continents he visited.

- It's the hottest continent. The biggest desert Sahara is situated on this continent. Cheetahs and rhinos live there. (Africa)

- It's the wettest continent. There are deserts, mountains and rainforests there. The biggest jungle is situated on this continent. (South America)

- It's the coldest continent. This continent is covered with snow. Penguins live there. (Antarctica)

- It is the smallest continent. There are a lot of grasslands on this continent. The symbol of this continent is kangaroo. (Australia)

 

 1. Активизация грамматического материала

Далее я обращаю внимание на доску, где записано предложение из прослушенного текста. It's the hottest continent. И прошу учащихся определить степень сравнения прилагательного. Какие степени сравнения прилагательных есть (повторение правила). 

В качестве лексико-грамматической подготовки учащихся к ролевой игре учащимся предлагается выполнить упражнение на употребление степеней сравнения прилагательных в диалоге. Работают в парах. В парах зачитывают правильные вариант: реплика-ответ.

 • Sam, are you (good) at geography?
 • I think , I am.
 • Let’s check it. What is (big) continent in the world?
 • Euroasia is (large) continent.
 • Right you are. Is the weather in Asia (warm) than in Europe?
 • Yes, the weather in Europe is (different) than in Asia.
 • Are there any mountains in Asia?
 • Yes, there are. (high) mountain is Everest.
 • And what is (hot) continent?
 • It’s Africa. And I know that (dry) desert is there. It’s the Sahara.
 • What is (wet) place in the world?
 • The jungles are. And everybody knows the weather is (hot) and (wet) there all year round.
 • Oh, I see you know a lot about the continents on our planet.
 • Geography is my (favourite) subject.

 

 1. Физкультминутка

Let's have a rest. Listen to the sounds of different means of transport and guess what means of transport it is. Are you ready? ( 1.a car 2.a ship 3.a bike 4.a train 5.a plane 6.a boat 7. a motor bike)

https://drive.google.com/drive/folders/1xbXm4qzLhLBy0humrjuVcvFJ5-jtl09a

VII. Активизация лексических единиц

Look at the board. You can see lots of means of transport. Go to the blackboard and match the picture with the name.

Let’s remember some information about these means of transport

Look at the cards and do the tasks.

 1. Разделить слова по группам a) boat, b) car, c) ship, d) plane, e) hot-air balloon, f) bus

1) air (воздух)

2) water (вода)

3) land (земля)

 1. Выбрать правильный вариант l) If you travel to Australia, you go by ... .
 2. a) car b) plane c) bike

2) If you go to Minsk, You go by ... .

 1. a) bike b) bus c) ship

3) If you go fishing, you go by ... .

 1. a) helicopter b) ship c) boat

4) If you want to visit your friend, you go  ... .

 1. a) by hot-air balloon b) by plane c) on foot

5) If you want to visit your granny in the village you go by …

 1. a) plane b) car c) boat

6) If you want to go to Antarctica you go there by …

 1. a) ship b) bike c) motorbike
 2. Вставить правильный предлог a) with b) to c) by

1) I would like to travel           Europe.

2) I would like to travel          my friend.

3) I would like to travel ____  ship.

 

What's your favourite means of travelling?

As for me I like travelling by car.

VIII. Ролевая игра "The best continent to visit"

And now, boys and girls I invite you to take part in a talk-show to decide which continent is the best to visit. Would you like to do this?

You will divide into two groups: a group of local residents, representatives of different continents and a  group of guests, people in the studio. Everybody will get a card with the description of his or her role. The task of representatives is to tell the others everything you know about your continent. And the task of the guests is to think about the questions for our representatives. I'll be a host of our talk-show and will help you. So, I've got the badges for local residents. Who wants to be the resident of Asia?. Let's divide into two groups and you've got some time to prepare your roles.

Учащиеся получают карточки с описанием ролей, кoторые они изучают в течении 5 минут, a потом приступают к игре.

Teacher      is the host of the TV talk show.

Student B

You are the local resident of Africa. Introduce yourself. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

Student C

You are the local resident of North America. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

Student D

You are the local resident of South America. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

Student E

You are the local resident of Australia. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

Student F

You are the local resident of Europe. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

Student G

You are the local resident of Asia. Give some information about your continent (its location, climate and weather, nature).

The rest students – people in the studio

You are people in the studio. Prepare the questions to get some new information about the continents and decide where to go.

Are you ready? Let's start. Who will be the first one? So, Mr.Jones come here and tell everything you know about your continent. Try to present interesting facts. And you be ready with the questions to learn some more informatiоn...

Thanks everyone! So, which continent would you like to visit and why?

 1. IX. Рефлексия. Подведение итогов, выставление отметок, Д.з.

Can you describe our lesson using these adjectives?

Interesting, educational, useful, great, fantastic, good, bad, boring, useless

The lesson was...

Вопросы по целям урока.

Do you know the words connected with our topic?

Can you ask and answer the questions?

Can you say which continent is the most interesting to visit?

Your homework is to speak about the continent you think is the best to visit and why.(7-8 sentences)

 

 

 

свернуть